top of page

FYSIOTERAPIA

Minun tehtäväni on tehdä sinusta parempi

Patient with Healthcare Nurse

FYSIOTERAPIA

Ammattitehtäviin kuuluu pääasiassa tutkimuksia ja hoitoja, joiden tavoitteena on arvioida, parantaa, ehkäistä tai lievittää sairauksia, lähinnä niitä, jotka ilmenevät liike- ja tukielimissä eli lihaksissa, nivelissä, luissa ja hermoissa. Fysioterapeutti arvioi, ehkäisee, lievittää ja parantaa terveysongelmia organisaatio-, ryhmä- ja yksilötasolla. Kansanterveys, stressi, urheilulääketiede, manuaalinen lääketiede ja ortopedia on  är några viktiga kompetensområden men även utveckling av människors kunskaper, kompetens, förhållningssätt and organisaatioiden ja sosiaalisten rakenteiden vaikutus terveyteen. Fysioterapeutin ammatilliseen rooliin kuuluu myös potilaan vammojen ja kykyjen riippumaton arviointi osana sairauden tutkintaa. Esimerkiksi motoristen taitojen, voiman, nivelten liikkuvuuden ja kivun arviointi on yleistä.
Fysioterapeutti keskittyy terveyteen ja käyttäytymisen muutoksiin, ja hänellä on terveyttä edistävä näkökulma. Salutogenes_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_mef, mikä tekee yksilöstä terveellisen. Keskustelut antavat fysioterapeutille tietoa terveyden edistämiseksi yksilötasolla. Kansanterveystieteessä tutkitaan terveyttä edistäviä tekijöitä sekä malleja, joilla voidaan edistää väestön terveyttä yhteiskunnallisesta näkökulmasta. - Wikipedia

bottom of page