top of page

FYSIOTERAPI

Mitt jobb är att göra dig bättre

Patient with Healthcare Nurse

FYSIOTERAPI

I yrkesrollen ingår främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nerver. En fysioterapeut arbetar med att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl organisations-, grupp- och individnivå. Folkhälsa, stress, idrottsmedicin, manuell medicin och ortopedi är några viktiga kompetensområden men även utveckling av människors kunskaper, kompetens, förhållningssätt samt organisationers och samhällsstrukturers påverkan på hälsa. I fysioterapeuternas yrkesroll ingår även att självständigt bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom. Exempelvis är bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt.
En fysioterapeuts fokus finns på hälsa och beteendeförändringar och har ett salutogent perspektiv på hälsa. Salutogenes innebär fokus på det som gör individen frisk. Samtal ger fysioterapeuten kunskap att främja hälsa på individnivå. Inom folkhälsovetenskapen studeras de faktorer som är hälsosamma samt modeller som kan användas för att främja hälsa hos befolkningen i ett samhällsperspektiv. -Wikipedia

Fysioterapi: Services
bottom of page