top of page

FYSIOTERAPI

Mitt jobb är att göra dig bättre

Patient with Healthcare Nurse

FYSIOTERAPI

Työtehtäviin sisältyy pääasiassa sairauksien arvioiminen ja hoitaminen tarkoituksena arvioida, parantaa, ennaltaehkäistä tai lievittää liikunta- ja tukielimiin kohdistuvia sairauksia, erityisesti lihaksiin, niveliin, luustoon ja hermoihin ilmeneviä. Fysioterapeutti arvioi, ehkäisee, lievittää ja parantaa terveysongelmia organisaatio-, ryhmä- ja yksilötasolla. Kansanterveys, stressi, urheilulääketiede, manuaalinen lääketiede ja ortopedia ovat joitakin tärkeitä osaamisalueita, mutta myös ihmisten tietojen, taitojen, asenteiden ja organisaatioiden ja yhteiskunnan rakenteiden vaikutukset terveyteen ovat tärkeitä. Fysioterapeutin työtehtäviin sisältyy myös potilaiden vammojen ja kykyjen itsenäinen arviointi osana sairauden tutkimusta. Esimerkiksi liikkeen, voiman, nivelten liikkuvuuden ja kivun arviointi on yleistä. Fysioterapeutin keskittyminen on terveyteen ja käyttäytymismuutoksiin, ja sillä on salutogeeninen näkökulma terveyteen. Salutogeneesi tarkoittaa keskittymistä siihen, mikä tekee yksilön terveeksi. Keskustelu antaa fysioterapeutille tietoa terveyden edistämiseksi yksilötasolla. Kansanterveystieteessä tutkitaan terveellisiä tekijöitä sekä malleja, joita voidaan käyttää terveyden edistämiseen väestötasolla yhteiskunnallisen näkökulman kautta. -Wikipedia

bottom of page