top of page

FYSIOTERAPI

Mitt jobb är att göra dig bättre

Patient with Healthcare Nurse

FYSIOTERAPI

Till arbetsuppgifterna ingår i huvudsak att utvärdera och behandla sjukdomar med syfte att utvärdera, bota, förebygga eller lindra sjukdomar som påverkar rörelse- och stödorganen, särskilt sådana som påverkar muskler, leder, skelett och nerver. En sjukgymnast utvärderar, förebygger, lindrar och förbättrar hälsoproblem på organisations-, grupp- och individnivå. Folkhälsa, stress, idrottsmedicin, manuell medicin och ortopedi är några viktiga kompetensområden, men även effekterna av människors kunskaper, färdigheter, attityder och organisationer och samhällsstrukturer på hälsan är viktiga. I sjukgymnastens arbetsuppgifter ingår även självständig bedömning av patienternas skador och förmågor som ett led i undersökningen av sjukdomen. Till exempel är bedömning av rörelse, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt. En fysioterapeuts fokus ligger på hälsa och beteendeförändring och har ett salutogent perspektiv på hälsa. Salutogenes innebär att fokusera på vad som gör en individ frisk. Diskussionen ger sjukgymnasten information för att främja hälsan på individnivå. Inom folkhälsovetenskapen studeras hälsosamma faktorer och modeller som kan användas för att främja hälsa på befolkningsnivå genom ett samhällsperspektiv. -Wikipedia

bottom of page